Her på siden kan du tilmelde dig vores Interesseliste
til en bolig i andelsboligforeningen Gartnergården-Beder

Foreningen har oprettet en interesseliste (IKKE en venteliste). Man foretrækker par, fortrinsvis mellem 40 og 75 år. Ingen hjemmeboende børn under 25 år, i henhold til foreningens vedtægter.

Interesselisten revideres 2 gange årligt.

Som potentiel, ny andelshaver må man være indstillet på, at foreningens bestyrelse indkalder ansøgere til interview. Her vil man ved skøn lægge vægt på ansøgerens muligheder og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab.

Dette består bl.a. i 2 årlige arbejdsdage á 3-4 timers varighed, hvor der ryddes op på fællesarealerne. Denne aktivitet ses som en vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet, men ikke mindst som et bidrag til styrkelse af det sociale fællesskab gennem samvær og indlagte sociale aktiviteter.
NB: Såfremt du gerne vil af Interesselisten igen - bedes du sende en mail til den til enhver tid siddende formand
(se under BESTYRELSEN i den grønne menulinjen).

Tak for din interesse for Gartnergården-Beder.