< Tilbage

Råger02-06-2020 - 19:29

Skrivelse fra Aarhus Kommune vedrørende råge kolonier

Aarhus Kommune har i en skrivelse besvaret de gener vi ( kolonier ) vi har i området.

 

 

Harly

 

Hej Harly.

 

Tak for din henvendelse vedrørende generende råger i Beder.

 

Indledningsvis kan jeg oplyse, at jeg først midt i den mulige reguleringsperiode er blevet gjort bekendt med at der måske er en koloni i Engdalsgårdsparken. Derimod vidste jeg at der er en koloni ved Stationsvej 4, en ved Kirkebakken 41 og en ved Beder skole, ligesom der er et par spredte reder i træer ved Skoleparken.

 

Staten giver kun dispensation til regulering af rågeunger til arealejerne og normalt kun for perioden 1. maj til 15. juni (det er også kun i den periode det reelt er muligt at foretage reguleringen). Og det er en forudsætning, at fuglene er til sundhedsmæssig fare for omgivelserne. I år har Naturstyrelsen givet Aarhus Kommune dispensation til at regulere ved Stationsvej og Kirkebakken, mens der af forskellige årsager ikke blev givet/søgt dispensation til regulering på de øvrige to lokaliteter.

 

I Aarhus Kommune foregår reguleringen ved, at vi registrerer de kolonier der befinder sig på kommunens arealer, hvorefter vi entrerer med (lokale) jægere om at foretage den egentlige regulering, som består i at skyde så mange af de flyvefærdige unger når de forlader rederne. De seneste år har vi reguleret ved Kirkebakken 41 og i år har vi udvidet denne regulering til også at omfatte den nye koloni ved Stationsvej 4. Samtidig har jeg givet nogle beboere ved Skoleparken tilladelse til på nogle vilkår at fjerne rederne i vejtræerne førend der blev lagt æg i dem - derfor er der ikke søgt om dispensation til regulering i/ved disse træer. Der blev søgt, men ikke givet, dispensation til også at regulere i kolonien ved skolen.

 

Vi vil også næste år tjekke op på mulighederne for regulering i området.

 

 

Med venlig hilsen

 

Niels Jørgen Friis

Biolog

 

Kommenter artikel


Kommentarer

< Tilbage